Công ty Cổ phần Kiến Trúc A3
Chia sẻ :

GENERAL  INTRODUCTION

- A3 architecture company was inherited and improved in 1998 and 2009. To day we are one of the most experienced consulting office.
- A3 design office provides comprehensive overall solution: construction consultancy, project management.
- Provide lightweight concrete production system, non-metallic materials against fire.


GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty cổ phần kiến trúc A3 được kế thừa từ Trung tâm kiến trúc A3 (A3 design office) thành lập từ năm 1998 và trước đó là Phòng thiết kế A3 hoạt động từ năm 1995.
Công ty kiến trúc A3 cung cấp giải pháp tư vấn tổng thể:

 - Tư vấn thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.
 - Tư vấn đầu tư: thủ tục pháp lý, tài chính.
 - Cung ứng dây chuyền sản xuất bê tông nhẹ và vật liệu chống cháy phi kim loại.


1