Yen Phuc Private General hospital

Project: Yen Phuc Private General hospital 
Location: Phuc la, Ha Dong, Ha Noi
Investor: Ngoc Xuan Jsc
Gross innvestment: VND 250 billions
Construction is on progress
--
Dự án: Siêu thi y tế Ngọc Xuân - Bệnh viện đa khoa tư nhân Yên Phúc

Địa điểm Phúc La – Hà Đông – Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Ngọc Xuân.
Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng
Công trình đã đi vào sử dụng


 
Tags:,

Tin cùng danh mục