X52 factory

Project: X52 factory
Investor: Navy Command
--
Dự án: Nhà máy X52
Chủ đầu tư: Bộ tư lệnh Hải Quân

Tags:,

Tin cùng danh mục