Villas - The combat Commanding and Housing Center for leaders and commanders and soldiers of the Intelligence Agency - B32

Project: Villas - The combat Commanding and Housing Center for leaders and commanders and soldiers of the Intelligence Agency  - B32
Location: Tay Mo, Tu Liem, Ha Noi
Investor: Thang Long Co., Ltd
Gross investment: VND 1500 billions
--
Dự án: Nhà Biêt thự - Dự án Xây dựng trung tâm chỉ huy tác chiến và nhà ở cho lãnh dạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ Cục Tình Báo - B32
Địa điểm: xà Đại Mồ - Từ Liêm - Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thăng Long
Tổng mức đầu tư: 1.500 tỉ đồng Việt Nam
Quy mô: 25 Tầng


Tags:,

Tin cùng danh mục