Underground museum - Vietnam Science Park Project

Project: Underground museum - Vietnam Science Park Project
Location: Bac Phong commune, Cao Phong district, Hoa Binh province
InvestorCompany Limited Center for Dr. Vietnam Heritage Conservation
Scale: 4500 m2
Gross investment: VND 70 billions
--

Dự án: Bảo tàng ngầm - Dự án Công viên các nhà Khoa học Việt Nam
Địa điểm: Xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trung tâm bảo tồn di sản tiến sỹ Việt Nam
Tổng mức đồu tư: 70 tỉ đồng Việt Nam
Quy mô : 4500 m2

Tags:,

Tin cùng danh mục