Trade Center - High Class Apartment Building of Saigon sky project

Trade Center - High Class Apartment Building of Saigon sky project
Location: No 26 Nguyen Thai Hoc, Vinh City
Investor: Central Region Investment and Development, Jsc
Gross investment: VND 45 billions
Execution time: 2010
--
Dự án: Nhà liên kế Dự án Saigon sky
Địa điểm: 26 Nguyễn Thái Học, Thành Phố Vinh
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Miền Trung 
Tổng mức đầu tư: 45 tỷ đồng
Thời gian thực hiện : 2010

Tags:,

Tin cùng danh mục