Tien Du Asian hospital - Bac Ninh

Project: Tien Du Asian hospital - Bac Ninh
Location: Tien Du district- Bac Ninh Province
Investor: Board of management of contruction projects- Health department
Gross investment: VND 194 billions
Execution time: 2008 (start year)
Construction is on complete progress 
--
Dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Du - Bắc Ninh
Địa điểm: Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư: Ban quản lý các công trình xây dựng – Sở Y tế Bắc Ninh
Tổng mức đầu tư: 194 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: 2008
Công trình đang giai đoạn hoàn thiện.Tags:,

Tin cùng danh mục