The building used for operating the project of technical infrastructure system investment of X52 factory , Navy Army

Project: The building used for operating the project of technical infrastructure system investment of X52 factory , Navy Army
Location: Tuy Hoa - Phu yen
InvestorNavy Command
Gross investment: VND 200 billions
--

Dự án: Khu nhà văn phòng điều hành dự án đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật nhà máy X52, Quân chủng Hải Quân
Địa điểm: Tuy Hòa - Phú Yên
Chủ đầu tư: Bộ tư lệnh Hải quân
Tổng mức đầu tư: 200 tỷ

Tags:,

Tin cùng danh mục