Tam Dao Villa

Project: Tam Dao Villa 
Location: Tam Dao, Hanoi
Total investment: VND 15 billion
Scale: 3 floors
--
Dự án: Biệt Thư Tam Đảo

Địa điểm: Tam Đảo, Hà Nội
Tổng mức đầu tư: 15 tỷ đồng
Quy mô: 3 tầng

Tags:,

Tin cùng danh mục