Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng trung tâm chỉ huy tác chiến và nhà ở cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ Cục Tình Báo – B32

Địa điểm: xã Đại Mỗ - Từ Liêm – Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thăng Long
Tổng mức đầu tư: 1.500 tỷ đồng
Quy mô: 5ha
Tiến độ thực hiện: Đang triên khai thiết kế kỹ thuật.


Tags:,