Provincial committee headquarters Ha Nam-( Phase II)

Project: Provincial committee headquarters Ha Nam-( Phase II)
Location: Phu Ly burgh- Ha Nam Province
Investor: Ha Nam Provincial Party committee
Gross investment VND 65 billions
Execution time 2005-2008
Work has completed and already in use
--
Dự án: Trụ sở Tỉnh ủy Hà Nam – giai đoạn II
Địa điểm: Thị xã Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam
Chủ đầu tư: Tỉnh ủy Hà Nam
Tổng mức đầu tư: 65 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện 2005-2008
Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.


Tags:,

Tin cùng danh mục