Planning and detail-designing at scale of 1/500 for Vietnamese Scientists Park

Project: Planning and detail designing at scale of 1/500 for Vietnames Scien tists Park
Location: Bac Phong, Cao Phong district, Hoa Binh Province
Investor: Company Limited Center for Dr. Vietnam Heritage Conservation
Gross investment: VND 150 billions
Scale: 27 ha
--

Quy hoạch chi tiết 1/500 công viên các nhà khoa học Việt Nam
Địa điểm: Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trung tâm bảo tồn di sản tiến sỹ Việt Nam
Tổng mức đầu tư: 1.200 tỷ đồng
Quy mô: 27 ha

Tags:,

Tin cùng danh mục