Planning and designing at scale of 1 /500 Thang Long City Đai Mo

Planning and designing at scale of 1 /500
Project: Thang 
Long City Đai Mo
Location: Dai Mo, Tu Liem, Ha Noi
Investor: Thang Long Ltd company
Gross innvestment: VND 1.500 billions
--
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
Dự án: Thăng Long City Đại Mỗ

Địa điểm: xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thăng Long
Tổng mức đầu tư: 1.500 tỷ đồng


Tags:,

Tin cùng danh mục