​Planning and designing at scale of 1/500 for ETI - Thua Thien Hue

Planning and designing at scale of 1/500 for ETI - Thua Thien Hue
Location: south of Phu Hung - Thua Thien Hue
Investor: ETI real estate company
Gross investment: VND 1.500 billions 
--
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới ETI

Địa điểm: Nam Phú Thượng - Thừa Thiên Huế
Chủ đầu tư: Công ty Bat động sân ETI
Tổng mức đầu tư: 1.500 tỷ đồng

Tags:,

Tin cùng danh mục