Operator of the Management Board of railway projects - Directorate for roads of VN

Project: Controlling house for managing board of railway Unit 6 and Viet Nam road administration.
Location: Lot 20, Cau Giay new urban area Ha Noi
Investor: project managing Unit 6 (PMU6- Viet Nam road administration)
Gross investment: VND 250 billions
Execution time: 2007(Start year) 
Construction is on progress
--
Dự án: Nhà điều hành BQL các dự án đường sắt, BQL dự án 6 và Cục đường bộ Việt Nam
Địa điểm: Lô D20, khu đô thị mơus Cầu Giấy – Hà Nội
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 6
(PMU6 – Cục đường bộ Việt Nam)
Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.
Công trình đã đi vào sử dụng

 
Tags:,

Tin cùng danh mục