Nhà CT1 - Dự án xây dựng trung tâm chỉ huy tác chiến và nhà ở cho lãnh đạo chỉ huy, cán bộ chiến sỹ cục tình báo B32

Nhà CT1 - Dự án xây dựng trung tâm chỉ huy tác chiến và nhà ở cho lãnh đạo chỉ huy, cán bộ chiến sỹ cục tình báo B32

Liên hệ

Mô tả vắn tắt