Nhà biệt thự- Dự án xây dựng trung tâm tác chiến và nhà ở cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ Cục tình báo B32

Nhà biệt thự- Dự án xây dựng trung tâm tác chiến và nhà ở cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ Cục tình báo B32

Liên hệ

Mô tả vắn tắt