NAPOLEON CASTLE 1 BUILDING

Project: NAPOLEON CASTLE 1 BUILDING
location: 25-26 Nguyen Dinh Chieu, Vinh Phuoc Ward, Nha Trang City
Investor: Cat Tiger Khareal  Co., Ltd
Scale: 2912,7 m2, 40 floors
Gross innvestment: VND 800 billions
--

Dự án: NAPOLEON CASTLE 1
Địa điểm: 25-26 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cat Tiger Khareal
Quy mô: Khu đất 2912,7m2. Số tầng: 40 tầng.
Tổng mức đầu tư: 800 tỷ đồng.

Tags:,

Tin cùng danh mục