Intergrated Roof - Mái Tích Hợp

Intergrated Roof - Mái Tích Hợp

Liên hệ

Mô tả

1.1 MÁI NGÓI TERRACOTTA ( PHÁP ): ĐẶC ĐIỂM NHẸ, MỀM, CÁCH
ÂM, KHÔNG CHÁY LAN...
1.2 TẤM VẬT LIỆU LÓT MÁI A3-TM : ĐẶC ĐIỂM CÁCH ÂM CÁCH
NHIỆT, NGĂN CHÁY ( 700-800 ĐỘ C TRONG THỜI GIAN 1 GIỜ ) -
CHỊU ĐƯỢC TẢI TRỌNG CỦA BỂ NƯỚC NHỎ, PIN MẶT TRỜI ( +/-
50KG/M3 )
- CẤU TẠO MÁI TÍCH HỢP NÀY CHO PHÉP NGĂN 80% NHIỆT, CÁCH
ÂM, NGĂN CHÁY, ĐẢM BẢO VIỆC CHỐNG THẤM ÍT NHẤT TRONG
15 NĂM KHÔNG SỬA CHỮA.
- KÍCH THỨC: 2440X1220
1.1 TERRACOTTA ROOF ( FRANCE ): LIGHTWEIGHT, LISSOM,
SOUNDPROOF, FIRE PROTECTION
1.2 ROOF SHEET A3-TM : FIRE PROTECTION, SOUNDPROOF,
INSULATION
(ABOUT 700-800 OC /1H ), THE LOAD COULD HAVE SMALL
WATERFALL OR SOLAR SHEET (+/- 50KG/M3 )
- THE INTEGRATED ROOF INSULATION 80% HEAT,FIRE
PROTECTION, SOUNDPROOF, WATERPROOFING AT LEAST 15
YEARS. DO NOT REPAIR
- DIMENSION: 2440X1220

Mô tả vắn tắt