Khu nhà văn phòng điều hành dự án nhà máy x52, quân chủng Hải quân

Liên hệ

Mô tả vắn tắt