Khu nhà văn phòng điều hành dự án  nhà máy x52, quân chủng Hải quân

Khu nhà văn phòng điều hành dự án nhà máy x52, quân chủng Hải quân

Liên hệ

Mô tả vắn tắt