High-end apartment combination Z756 Hado Centrosa Garden block 1B category

Project: High-end apartment combination Z756 Hado Centrosa Garden block 1B category
Location: No. 200,Ba Thang Hai Street - District 10 - Ho Chi Minh City 
Investor: Ha Do Group
Gross innvestment: VND 950 billions
Scale: 40 floors
--
Dự án: Tổ hợp chung cư cao cấp Z756 Hado Centrosa Garden Hạng mục khối 1B

Địa điểm: số 200 đường Ba Tháng Hai – phường 12- Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hà Đô – Z756
Tổng mức đầu tư: 950 tỷ đồng
Quy Mô: 40 tầng


Tags:,

Tin cùng danh mục