Hai Yen Hotel

Project: Hai Yen Hotel
Location: Bac Phong Commune, Cao Phong District, Hoa Binh Province
Investor: Company Limited Center for Dr. Vietnam Heritage Conservation
Gross innvestment: VND 70 billions
Scale: 
4500 m2
--
Dự án: Khách sạn Hải Yến

Địa điểm: Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
Chủ đầu tư: Công ty TNHH trung tâm bảo tồn di sản tiến sỹ Việt Nam
Tổng mức đầu tư: 70 tỷ đồng Việt Nam
Quy mô: 4500 m2

Tags:,

Tin cùng danh mục