Ha Noi mansion flower building

Project: Ha Noi mansion flower building
Location: No 14 Thuy Khue str, Tay Ho district. Ha Noi
Investor: Coco International company
Execution time: 2006-2009
Gross investment: VND 90 billions
Work has completed and already in use
--
Dự án: Hanoi Flower Mansion IV
Địa điểm: Số 14 Thụy Khuê - Tây Hồ - HN
Chủ đầu tư: Công ty CoCo International
Tổng mức đầu tư: 90 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: 2006 - 2008
Công trình đà hoàn thành đưa vào sử dụng

Tags:,

Tin cùng danh mục