Giới Thiệu

INTRODUCTION
A3 architecture firm was inherited from downtown architecture A3 (A3 design office), established in 1998 and previously known as A3-design office established in 1995. The company is a unit A3 architectural consulting techniques-leading architecture:
15 years experience in construction consultancy
Technical staff includes architects, construction engineers with rich  experience and leading  collaborators from Ha Noi Architectural University, National University of construction engineering, Academy of  science technology in construction
A3   architectural company provides comprehensive  solution package: design consultancy, project management,  technical and technological  solution  construction
Units consultancy venture, link

-           Fraile & Anoùs Design office – Spanish
-           ancient building research center ARP- directly under Viet Nam union of science and  technology associations
-           Factory No 7- Consultancy bureau  and technology transfer  - Ha Noi   archietectural   University
 
GIỚI THIỆU
Được kế thừa từ  trung  tâm kiến trúc A3 (A3 design office ) thành lập từ năm 1998 và trước đây là Phòng thiết kế từ năm 1995. Công ty kiến trúc A3 và đơn vị tư vấn kỹ thuật – kiến trúc  uy  tín.
Bề dày kinh nghiệm trên 15 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng.
Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật gồm các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng có kinh nghiệm lâu năm và có đội ngũ cộng tác viên đầu ngành công tác tại trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội, Đại Học Xây Dựng, Viện khoa học công nghệ xây dựng…
Công ty kiến trúc A3 cung câp các giải pháp tổng thể: Tư vấn thiết kế, quảng lý dự án, các giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực xây dựng.
Các đơn vị liên doanh – liên kết:
-             Phòng thiết kế Fraile & Anós – Tây Ban Nha
-             Trung tâm nghiên cứ công trình ARP
-             Xưởng 7 – Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng – Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội.
 

Tags: