Lightweight InterLock Panel - Gạch Panel Bê Tông Nhẹ

Lightweight InterLock Panel - Gạch Panel Bê Tông Nhẹ

Liên hệ

Mô tả

- CẤU TẠO KIỂU TỰ KHÓA GIÚP LẮP ĐẶT NHANH, ÍT TỐN VỮA
( 0,4-0,8 LÍT VỮA /M2 TƯỜNG)
- CÓ CẤU TẠO KIỂU SANDWICH GIÚP PANEL NHẸ +/- 900KG/M3,
CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT, TƯƠNG ĐƯƠNG TƯỜNG GẠCH 220MM
- CƯỜNG ĐỘ BỀ MẶT CAO ( 150KG/CM2) GẤP ĐÔI GẠCH THÔNG
THƯỜNG
- KÍCH THƯỚC 600X600X100
VIÊN GÓC: 300X600X100
- CONSTRUCTIVE TYPE OF AUTO LOCK CONSTRUCTION, QUICK
INSTALLATION, SAVE CEMENT
( 0,4-0,8L/M2)
- CONSTRUCTIVE TYPE OF SANDWICH CONSTRUCTION FOR
LIGHTWEIGHT PANEL +/- 900KG/M3,
SOUNDPROOF, INSULATION, EQUIVALENT 220MM BRICKWALL
- SURFACE INTENSITY IS TWICE AS HIGHT AS COMMON BRICK
(150KG/Cm2).
- DIMENSION:
600X600X100
CORNER PANEL: 300X600X100

Mô tả vắn tắt