Prefabricate House Introduction - Giới Thiệu Công Nghệ Nhà Nhẹ Lắp Ghép

Prefabricate House Introduction - Giới Thiệu Công Nghệ Nhà Nhẹ Lắp Ghép

NHÀ NHẸ LẮP GHÉP   TIÊU CHÍ: - NHẸ - BỀN VỮNG - SINH THÁI: CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT, CHỐNG ỒN, VẬT LIỆU THÂN THIỆN, CHỊU ĂN MÒN, KHÔNG ĐỘC HẠI. - GIÁ THÀNH KINH TẾ: KHÔNG VƯỢT QUÁ BTCT THÔNG …
NAPOLEON CASTLE 1 BUILDING

NAPOLEON CASTLE 1 BUILDING

Project: NAPOLEON CASTLE 1 BUILDING location: 25-26 Nguyen Dinh Chieu, Vinh Phuoc Ward, Nha Trang City Investor: Cat Tiger Khareal  Co., Ltd Scale: 2912,7 m2, 40 floors Gross innvestment: VND 800 …
Đong A Building

Đong A Building

Project: Đông Á Building Location: Bac Phong Commune, Cao Phong District, Hoa Binh Province Investor: Company Limited Center for Dr. Vietnam Heritage Conservation Gross innvestment: VND …
Thanh Nhan Hospital - Hanoi

Thanh Nhan Hospital - Hanoi

Project: Thanh Nhan Hospital - Hanoi
location: Thanh Nhan - Ha Noi
Matexim building

Matexim building

Project: Matexim building
Investor: Matexim Joint stock Company
State audit headquarters

State audit headquarters

Project: State audit headquarters Investor: State …

Hiển thị từ7 đến12 trên36 bản ghi - Trang số2 trên6 trang