CT1 building

Project: CT1 building
The combat Commanding and Housing Center for leaders and commanders and soldiers of the Intelligence Agency  - B32
Location: Dai Mo, Tu Liem, Ha Noi
Investor: Thang Long Ltd company
Scale: 25 floors
Gross innvestment: VND 1.500 billions

--

Dự án: Tòa nhà CT1
Trung tâm chỉ huy tác chiến và nhà cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ Cục Tình Báo - B32

Địa điểm: xã Đại Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội.
Chủ đầu tư: Cổng ty TNHH Thăng Long
Tổng mức đầu tư: 1.500 tỉ đồng Việt Nam.
Quy mô: 25 Tầng

Tags:,

Tin cùng danh mục