Cipher Department building

Project: Cipher Department building
Location: Tay Mo, Tu Liem, Ha Noi
Investor: Thang Long, Ltd
Gross investment: VND 220 billions
Execution time: 2009
--
Dự án: Chung Cư CT1
Địa điểm: Tây Mồ, Từ Liêm, Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thăng Long
Tổng mức đầu tư: 220 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: 2009

 
Tags:,

Tin cùng danh mục