Center trade- Cua Dong Plaza

Project: Center trade- Cua Dong Plaza
Location: No 158- Nam Dinh City
Investor: Thien Nam joint stock Company
Operation time: 2003-2007
Gross investment: VND 97 billions
Work has completed and already in use
--
Dự án: Trung tâm thương mại - Cửa Đông Plaza

Địa điểm: số 158 – Thành phố Nam Định
Chủ đầu tư: Công ty Thiên Na,jsc
Tổng mức đầu tư 97 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: 2003-2007
Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. 
Tags:,

Tin cùng danh mục