Booyoung Residential building

Project: Booyoung Residential building
Location: Mo Lao new urban area - Ha Dong district
Investor: Booyoung joint Venture Korea company
Gross investment: VND 850 billions
Execution time: 2007
--
Dự án: Chung cư Booyoung
Địa điểm: Khu ĐTM Mỗ Lao - Hà Đông
Chủ đầu tư: Công ty liên doanh Booyoung Hàn Quốc
Tổng mức đầu tư: 850 tỷ đồng
Thời gian: 2007
Tags:,

Tin cùng danh mục