Floor Sheet- Tấm Sàn

Floor Sheet- Tấm Sàn

Liên hệ

Mô tả

- Cấu tạo: Cấu tạo từ nhiều loại vật liệu
- Kích thước: 3000x600x120
- Structure: Constructed from many materials
- Dimension: 3000x600x120

Mô tả vắn tắt