Interior Wall - Tấm tường nội thất

Interior Wall - Tấm tường nội thất

Liên hệ

Mô tả

- Cấu tạo: Kết cấu dạng sandwich gồm vữa bê tông nhẹ và tấm
nano silic
- Kích thước: 2440x610x70
- Structure: Sandwich-like structure: mortar, light concrete and
nanosilicon panel
- Dimension: 2440x610x70

Mô tả vắn tắt