Lightweight Concrete Insitu - Bê Tông Nhẹ Đổ Tại Chỗ

Lightweight Concrete Insitu - Bê Tông Nhẹ Đổ Tại Chỗ

Liên hệ

Mô tả

- ĐỔ TẠI CHỖ ( TỰ CHẢY ): ĐẶC ĐIỂM TỈ TRỌNG 600KG/M3
( TƯƠNG ĐƯƠNG 2/3 TỈ TRỌNG CỦA NƯỚC )
- CÓ TÁC DỤNG SAN NỀN VÀ GIẢM TẢI TRỌNG SO SÁNH VỚI CẤU
TẠO MÁI CŨ CÔNG TRÌNH.
- IN-SITU LIGHTWEIGHT CONCRETE FLOOR ( CONCRETE EFLUX ):
SPECIFIC WEIGHT: 600KG/M3
( TEQUIVALENT 2/3 WATER SPECIFIC WEIGHT )
- FUNCTION TO GRADE AND LIGHTER THAN STATUS QUO ROOF.

Mô tả vắn tắt