Bac Ha international university

Project: Bac Ha international university
Location: Que Vo district, Bac Ninh Province
Investor: Bac Ha international university
Gross investment: VND 150 billions
Execution time: 2008 (Start year) 
--
Dự án: Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh
Chủ đầu tư: Trường đại học Quốc tế Bắc Hà
Tổng mức đầu tư: 150 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: 2008

Tags:,

Tin cùng danh mục