Army trade center

Project: Army trade center
Location: Cong Hoa str- Ho Chi Minh City
Investor: Department of Economy - Ministry of Na
Execution time: 2003-2007
Gross investment: VND 83 billions
Work has completed and already in use 
--
Dự án: Tòa nhà Trung tâm thương mại Quân Đội
Địa điểm: Đường Cộng Hòa - Tp Hồ Chí Minh 
Chủ đầu tư: Cục Kinh tế - Bộ quốc phòng 
Tổng mức đâu tư: 83 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: 2003 - 2007
Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụngTags:,

Tin cùng danh mục